Velg en side

Velkommen til RH Maskin

Entreprenør innen riving og graving

TjenesterKontakt oss

Riktig kvalitet,
til riktig tid og pris

RH Maskin er tuftet på kvalitet i alle deler av arbeidet. Dette har resultert i gode, faste kunder. Verdiene tar vi med oss fremover, hvor vi ønsker å utvikle tjenester i takt med samfunnet. Ny fokus vil være på miljø og moderne standarder, i tråd med bransjen generelt

Z

Graving

Veg- og grunnarbeider.
Graving, spregning, oppfylling.
Drenering og ledninger.
Z

Riving

Riving og miljøsanering.
Sluttbehandling av farlig avfall.
Ombruk, gjenvinning, rehabilitering.
Z

Meisling

Meisler bort biter av fjellmasse, berg, betong, grunnmur og lignende. Utføres f.eks. for å bedre drenering.
Z

Transport

Fjerning av masser og snø.
Transport til egnede områder for korrekt sluttbehandling, ombruk, lagring og gjenvinning.
Z

Plannering

Grøntanlegg, idrettanlegg, mindre veier,
skrånings-beskyttelse,
natur- og belegningsstein.

Z

Matjord

Vi produserer matjord godt egnet
til planter og plen. Passer godt til
utendørsprosjekter for bedrifter og private.

Z

Masseleverandør

Strøsand, pukk, grus eller bærelag
og kult til forsterningslag,
vegfylling, grøfter, kjøreområder mm.

Z

Deponi

Jord- og gravemasser, betong
bunnaske, murstein, takstein
og rivemasser.

Send oss en melding

Har du et prosjekt eller en idé? Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat.

Vi har lang erfaring, et sterkt nettverk og kan gi gode råd til din situasjon.

Kontakt oss

Vi svarer på alle henvendelser.

Fabrikkveien 17,

8610 MO I RANA

+47 97 52 59 82

post@rhmaskin.com

RH Maskin

Hammarveien 107
86 26 Mo i Rana
Tlf. 975 25 982